งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา 2566 ถ้าข้อมูลดำเนินการเรียบร้อย จะเปิดระบบให้ทำการบันทึกข้อมูล ขอบคุณครับ